kříž
POZVÁNKA
Krojované setkání poutníků, pěveckých sborů a všech milovníků moravské historie u Liliového kříže
svatého Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy, na vrcholu Náklo
v neděli 7. července 2013 v 15:00 hodin.
Pořadatelé - Cyrilo-Metodějský spolek Náklo – obec Ratíškovice s Osvětovou besedou a mikroregion Nový Dvůr se těší na Vaši účast.

Cyrilo - Metodějský spolek Náklo o. s. v Ratíškovicích, IČ: 22666214
kontaktní adresa: Jan Holeček, Múdrá 1119, 696 02 Ratíškovice
e-mail: janholecek@email.cz, tel.: 518 367 117, www.naklo.unas.cz

Socha svatých Cyrila a Metoděje na Nákle
Letos oslavíme 1150 let od příchodu soluňských bratří Konstantina a Metoda na Velkou Moravu, kam byli pozváni od knížete Rastislava. Kromě již tradiční každoroční pouti na Náklo k Liliovému kříži chce zde náš Cyrilo - Metodějský spolek Náklo o.s. v Ratíškovicích odhalit sochu našim věrozvěstům. V loňském roce jsme iniciovali soutěž, které se zúčastnilo 6 sochařů. Do druhého kola postoupily návrhy sochařské dílny manželů Stoklasových a Jakuba Klimenta, studenta sochařského ateliéru profesora Michaela Gabriela v Brně. Členové spolku k realizaci vybrali návrh Stoklasových, jehož pískovcový model vidíte na obrázku. Postavení Cyrila a Metoděje zády k sobě ukazuje na jejich nelehký život, kdy se mnohdy mohli spolehnout jenom jeden na druhého a v tomto postavení se bránit. Přinesli k nám nejenom psané slovo a křesťanské zákony, ale především křesťanskou liturgii přednášenou lidem v jejich řeči, tedy v jazyce slovanském. Tento způsob byl pak římskou církví po staletí zakázán. I na své svatořečnění v této církvi museli čekat více než tisíc let a svého uznání pak došli za slovanského papeže Jana Pavla II, kdy byli vedle Benedikta z Nursie jmenováni spolupatrony Evropy. Na jednom boku postav je znázorněn tříramenný arcibiskupský kříž, na druhém pak Liliový kříž Metodějův. V konečném provedení pískovcové sochy o výšce 240 cm bude sokl se jmény věrozvěstů. Socha, podobně jako král Sámo, bude položena v úrovni terénu.
Obracíme se na veřejnost a obce v okolí Nákla s prosbou o finanční přispění
na náklady spojené se sochou našich svatých Cyrila a Metoděje, kteří
tak významně ovlivnily dějiny a život v našem kraji.

Odhalení sochy proběhne na desáté jubilejní pouti k Liliovému kříži
v neděli 7. července 2013 v 15.00 hodin.

Číslo účtu: 94-5294790687/0100

Děkujeme za podporu.
Liliovy kříž
plakát Liliový kříž
plakát Sámo
plakát plakát